Palvelut Omakotitaloon

Kattoturvatuotteet

Hankkimalla kattoturvatuotteet kiinteistöön tai omakotitaloon suoraan peltisepänliikkeeltä, saat kaikki tarvittavat tuotteet edullisesti ja halutessasi avaimet käteen asennettuna. Kattoturvatuotteet kuten talotikkaat, lumiesteet ja kattosillat ovat vesikaton turvavarusteita ja ne valmistetaan aina talon mittojen mukaisesti.

 

Omakotitalon kattoturvatuotteilla varmistat turvallisen pääsyn katolle, esimerkiksi katon huoltotöiden yhteydessä. Myös rakennysmääräyksissä nykyään määritellään kattoturvatuotteiden vähimmäismäärät. Laadukkailla kattoturvatuotteilla suojelet itseäsi, kattoasi ja myös kaikkia muita ihmisiä jotka ovat katon kanssa tekemisissä.

 

Edulliset talotikkaat

Talotikkaat ovat kulkutie katolle ja ne valmistetaan aina rakennusmääräysten mukaisesti. RVP:n talotikkaat valmistetaan mittojen mukaisesti teräksestä joka on suojattu korroosiota vastaan. Korkeissa yli 8 metriä ylittävät talotikaat varustetaan lisäksi turvavaljaan kiinnityskiskolla ja selkäsuojuksella.


Talotikkaat asennetaan suositusten mukaisesti aina päätyräystäälle. Tällä varmitetaan se että lumikuormat eivät pääse rasittamaan tikkaan kiinnityksiä. Mikäli tikkaat asennetaan sivuräystäälle, suojataan se molemmin puolin lumiesteillä.

 

 

Kattosillat ja lapetikkaat asennettuna

Katolla liikumisen turvallisuudeksi vesikatto on hyvä varustaa lapetikkailla ja kattosilloilla. Kattosillat ja lapetikkaat asennetaan aina mittojen mukaisesti petikatoilla pystysaumoihin. Lapetikkaat nostetaan kiinnikkeiden avulla irti vesikatosta ja kiinnikkeet suojataan kumitiivisteillä.

 

Kattosiltojen ja lapetikkaiden avulla turvataan katolla liikkuminen vaivattomaksi ja nopeaksi. Kattosillat ja lapetikkaat suunnitellaan asiakkaille siten, että ne eivät muodosta katon näyttävyydelle ongelmia.

 

Lumiesteet turvaavat talon lähellä kulkevaa

Lumiesteillä turvataan lumen ja jään putoamisesta aiheutuvia vaaroja omakotitalon tai kiinteistön lähellä kulkeville ihmisille. Lumiesteet rakennetaan siten, että se turvaa katualueella kulkevia tai muulla yleisellä alueella kulkevia. Sisäänkäynnit ja lasten leikkipaikat on myös katsottava lumiesteillä turvatuiksi.


Lumiesteet rakennetaan ja asennetaan katoille vaakasuoraan yhtenäiseksi. Estet valmitetaan korroosiolta suojatulla teräksellä tai muulla vastaavalla asiakkaan haluamalla materiaalilla. Mitoitukset tehdään aina kattoprofiilien mukaisesti siten että, pitkillä lappeilla lumiestettä asennetaan tarvittaessa kahteen tai useampaan riviin. Myös lumen putoamiset katoilta alempana sijaitsevien kattojen päälle huomioidaan lumiesteitä suunniteltaessa.